Zarząd Okręgowy w Ciechanowie

Polski Związek Łowiecki

W związku z organizacją I Zawodów w Myśliwskim Strzelectwie Parkurowym o Puchar Zarządu Głównego PZŁ, Zarząd Okręgowy PZŁ w Ciechanowie szczególne podziękowania kieruje do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego na czele z Szanownym Kolegą Albertem Kołodziejskim Łowczym Krajowym za wsparcie inicjatywy mającej na celu propagowanie strzelectwa parkurowego w Okręgu Ciechanowskim.
Ponadto Zarząd Okręgowy PZŁ w Ciechanowie składa podziękowania za pomoc w organizacji zawodów dla:
Firmy Radex  Sławomir Dębski Ciechanów, ul. Zygmunta Krasińskiego 32 - sklep z bronią,
5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej z Ciechanowa,
Sławomira Lenarcik - Lenarcik Zakład Mięsny,
Bartosza Adamczyk - Firma Nasta Poland,
Pawła Budzyńskiego - Łowiec Polski.
Dziękujemy także Kolegom Sędziom, a w szczególności współorganizatorowi Kol. Waldemarowi Jendrzejewskiemu - Przewodniczącemu Komisji Strzeleckiej ZO PZŁ w Ciechanowie, Kol. Zbigniewowi Jendrzejewskiemu i Wiesławowi Mostowemu oraz wszystkim członkom Kolegium Sędziowskiego, którzy wspierają ZO PZŁ w Ciechanowie podczas każdych zawodów organizowanych na strzelnicy w Chotumiu.