Zarząd Okręgowy w Ciechanowie

Polski Związek Łowiecki

Polski Związek Łowiecki realizując umowę dotyczącą finansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chłodni do przetrzymywania dzików, ogłasza nabór wniosków na chłodnie (wzór wniosku do pobrania poniżej). Nabór będzie trwał od 8-31 maja 2018r. O chłodnie mogą starać się koła łowieckie, które dzierżawią obwody na terenach obszarów wymienionych do decyzji wykonawczej Komisji (UE) nr 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (z późn. zm.). Biorący w czasie obowiązywania umowy ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem przedmiotu  użyczenia tj. chłodni  - użyczenie nie wiążę się jednak z żadnymi zobowiązaniami finansowymi względem Polskiego Związku Łowieckiego.

Więcej tutaj.