Zarząd Okręgowy w Ciechanowie

Polski Związek Łowiecki

Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej nr 317 /2020 z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie: ustalania wysokości składek członkowskich, zasad podziału składki pomiędzy Zarząd Główny i zarządy okręgowe oraz obowiązkowego ubezpieczenia myśliwych na 2021 rok.

Naczelna Rada Łowiecka działając na podstawie § 82 ust. 3 pkt 19 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku postanawia, co następuje:

  • 1
  1. Wysokość składek członkowskich od osób fizycznych i ubezpieczenia w roku 2021 ustalić następująco:

 

  • składka normalna - 360 zł plus ubezpieczenie 43 zł - razem 403 zł,
  • składka ulgowa, o której mowa w§ 124 ust. 2 Statutu PZŁ - 180 zł plus ubezpieczenie 43 zł - razem 223 zł,
  • Składka ulgowa, o której mowa w§ 124 ust. 3 Statutu PZŁ - 90 zł plus ubezpieczenie 43 zł - razem 133 zł.
  1. Składki członkowskie od osób fizycznych podzielić pomiędzy Zarząd Główny i zarządy okręgowe w proporcji 30% do 70%.
  • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.