Zarząd Okręgowy w Ciechanowie

Polski Związek Łowiecki


      Zgodnie  z  Uchwałą  Naczelnej  Rady  Łowieckiej  składka członkowska na rzecz Zrzeszenia w roku 2019 nie ulega zmianie i wynosi 320 zł. Zmianie ulega jedynie wysokość ubezpieczenia OC i NNW myśliwego, która wynosi 43 zł.
– składka normalna        – 320 zł.  + ubezpieczenie 43 zł. = razem 363 zł.
– ulgowa                         – 160 zł.  + ubezpieczenie 43 zł. = razem 203 zł.
 

      Składka  ulgowa przysługuje:
– młodzieży uczącej się za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, jednak tylko tym osobom, które nie ukończyły 25 lat do 31 grudnia 2018 roku;
– myśliwym, którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2018 r.

      Zgodnie z § 181 ust. 3 Statutu PZŁ członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem koła macierzystego.  do ZO PZŁ właściwego dla miejsca zamieszkania członka PZŁ.