Zarząd Okręgowy w Ciechanowie

Polski Związek Łowiecki

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Ciechanowie w porozumieniu
z Przewodniczącym Komisji Oceny Trofeów informuje, że w dniu 06 kwietnia 2019

odbędzie się ocena prawidłowości odstrzału jeleni-byków

pozyskanych w sezonie łowieckim 2018/2019.

               Składy oceniające Komisji będą pracowały w budynku szkoleniowym

na strzelnicy myśliwskiej w Chotumiu w godzinach 9.00 -13.00.

 Jednocześnie informujemy, iż odwołania będą rozpatrywane również w dniu oceny

w związku z czym konieczne jest aby osoba przedstawiająca trofeum

do oceny posiadała upoważnienie do występowania w imieniu myśliwego, który pozyskał byka.