Zarząd Okręgowy w Ciechanowie

Polski Związek Łowiecki

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Ciechanowie, uprzejmie informuje, że został ustalony dodatkowy termin egzaminu na uzyskanie podstawowych lub selekcjonerskich uprawnień  na 25 października 2019 r. na godz. 9:00 na strzelnicy myśliwskiej w miejscowości Chotum. 

Osoby przystępujące do pisemnego egzaminu proszone są o zgłosznie tej informacji  do sekretariatu mailowo na adres zo.ciechanow@pzlowpl 
lub telefonicznie (23) 672-22-39