Zarząd Okręgowy w Ciechanowie

Polski Związek Łowiecki

 

 Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Ciechanowie

   Przewodniczący Zarządu Okręgowego

   Łowczy Okręgowy 

   Członkowie    Adaś Przybysz
   Marek Szymańczyk
   Andrzej Decyk
 Zespół ds. kontroli kół łowieckich

 1. Witold Szatkowski - WKŁ "Przepiórka" - koordynator          zespołu

2. Artur Filipczyk - Ciechanowskie Towarzystwo           Łowieckie  Koło Łowieckie nr 2

3. Witold Ludwiński - Koło Łowieckie nr 2 Jeleń w Mławie

4. Stanisław Siemek - Koło Łowieckie "Hubert" Pułtusk

5. Andrzej Wasielewski - Koło Łowieckie "Echo"   Warszawa

6. Paweł Antoniewski -  Koło Uroczysko Dąbrówka

Komisje problemowe  
 Komisja Szkoleniowa  
   Przewodniczący    
   Członkowie   
   
   
   
 Kapituła Odznaczeń  
   Przewodniczący    
   Członkowie    
   
   
 Komisja do spraw gospodarki łowieckiej
i zwalczania ASF
 
      
   Członkowie

 Kol. Maciej Kołakowski

 Kol. Roman Bukalski

 Kol. Andrzej Dolecki

 Kol. Sławomir Lenarcik

 Kol. Krzysztof Wisiecki

 Komisja Wyceny Medalowej  
   Przewodniczący    
   Członkowie    
   
 Komisja Kynologiczna  
      
   Członkowie

 Kol Szymon Ziółkowski

 Kol Piotr Rudnicki 

 Komisja Strzelecka  
      
   Członkowie

 Kol.Waldemar Jendrzejewski

 Kol. Jerzy Przeorek

 Kol. Zbigniew Jendrzejewski

 Kol. Wiesław Mostowy

 Kol. Kazimierz Rogowski

 Kol. Andrzej Szypołowski 

 Komisja Etyki i Kultury Łowieckiej  
       
   Członkowie

 Kol. Piotr Siołkowski

 Kol. Adam Korzybski

 Kol. Krzysztof Krupiński

 Kol.Zbigniew Małaśnicki

 Kol. Tadeusz Rogowski

 Komisja Oceny trofeów dokonująca zgodności odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów
z zasadami selekcji osobniczej zwierząt łownych.
    Członkowie

 Kol. Jerzy Ślusarski

 Kol. Kazimierz Dywicki

 Kol. Jerzy Graczyk

 Kol. Piotr Jenoch

 Kol. Grzegorz Marek Kuciński

 Kol. Witold Janusz Macioch

 Kol. Adaś Przybysz

 Kol.Wiesław Stolarski

 Kol. Zbigniew Szydłowski

 Kol. Lech Jan Stańczak

 Kol. Sławomir Ślusarski

 Kol. Jerzy Tarnowski

 Kol. Piotr Waleśkiewicz

 Kol. Marek Zajkowski

 Kol. Jacek Żołnierzak 

Rzecznik Prasowy ZO PZŁ w Ciechanowie

Koordynator ZO PZŁ  w Ciechanowie ds. współpracy kół łowieckich Okręgu Ciechanowskiego ze szkołami, w prowadzeniu edukacji przyrodniczo - łowieckiej i pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego 

 Kol. Jarosław Wiśniewski