Zarząd Okręgowy w Ciechanowie

Polski Związek Łowiecki

 

 Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Ciechanowie

   Przewodniczący Zarządu Okręgowego

   Łowczy Okręgowy - Krzysztof Ogroński

   Członkowie    Adaś Przybysz
   Marek Szymańczyk
   Andrzej Decyk
   
Komisje problemowe  
 Komisja Szkoleniowa  
   Przewodniczący    Michał Zujewicz
   Członkowie    Grzegorz Russak
   Marek Szynkiewicz
   Jerzy Ślusarski
   Sławomir Ślusarski
 Kapituła Odznaczeń  
   Przewodniczący    Zygmunt Jabłoński
   Członkowie    Wiesław Czaplicki
   Andrzej Iwan
   Józef Stasińśki
 Komisja Handlowa  
   Przewodniczący    Andrzej Dolecki
   Członkowie    Jerzy Graczyk
   Janusz Kleniewski
   Adaś Przybysz
   Stanisław Żarek
 Komisja Wyceny Medalowej  
   Przewodniczący    Jerzy Ślusarski
   Członkowie    Sławomir Ślusarski
   Piotr Walaśkiewicz
 Komisja Kynologiczna  
   Przewodniczący    Rober Wyszomirski
   Członkowie    Jan Kosiński
   Zdzisław Mroczek
   Piotr Rudnicki
   Stanisław Walenda
 Komisja Strzelecka  
   Przewodniczący    Janusz Kleniewski
   Członkowie    Piotr Bajak
   Zbigniew Szydłowski
   Tadeusz Wiśniewski
   Kazimierz Załęcki
 Komisja Kultury  
   Przewodniczący    Jacek Borowy
   Członkowie    Wiesław Czaplicki
   Witold Macioch
   Michał Niedźwiecki
   Józef Stasiński
 Komisja Oceny dokonująca zgodności odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów z zasadami selekcji osobniczej zwierząt łownych.
   Przewodniczący    Jerzy Ślusarski
   Członkowie    Marek Dziura
   Kazimierz Dywicki
   Jerzy Graczyk
   Piotr Jenoch
   Grzegorz Kuciński
   Witold Macioch
   Wiesław Stolarski
   Zbigniew Szydłowski
   Jerzy Tarnowski
   Dariusz Zaręba