Zarząd Okręgowy w Ciechanowie

Polski Związek Łowiecki

Uchwałą nr 97/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego powołał na funkcję członków Zarządu Okręgowego następujące osoby:
Kol. Adaś Przybysz, Kol. Marek Szymańczyk, Kol. Andrzej Decyk.

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji członków Zarządu Kol. Sylwestrowi Wilk i Kol. Witoldowi Ludwińskiemu obecny Zarząd składa podziękowania za wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz PZŁ.


        Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Ciechanowie informuje, że w dniu 09-06-2018 (sobota) na Strzelnicy Myśliwskiej w Chotumiu odbędą się Okręgowe Zawody w Strzelaniach Myśliwskich.

        Zawody przeprowadzone zostaną w pełnym wieloboju zgodnie z nowymi obowiązującymi od 2014 roku w PZŁ prawidłami strzelań myśliwskich.

 

Regulamin do pobrania.


  R_E_G_U_L_A_M_I_N_zawody_okręgowe.docx_2018.pdf 
 
  R_E_G_U_L_A_M_I_N_zawody_okręgowe.docx_2018.docx 

Treść Regulaminu.

Czytaj więcej: Okręgowe Zawody w Strzelaniach Myśliwskich - Chotum 9 czerwca 2018 r. Aktualizacja.

       Uchwałą nr 28 z dnia 30 kwietnia 2018 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego z dniem 1 maja 2018 r. powołał na Przewodniczącego Zarządu Okręgowego - Łowczego Okręgowego w Ciechanowie kol. Krzysztofa Ogrońskiego, pełniącego dotychczas funkcję zastępcy Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ w Ciechanowie.