Zarząd Okręgowy w Ciechanowie

Polski Związek Łowiecki

W związku z organizacją I Zawodów w Myśliwskim Strzelectwie Parkurowym o Puchar Zarządu Głównego PZŁ, Zarząd Okręgowy PZŁ w Ciechanowie szczególne podziękowania kieruje do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego na czele z Szanownym Kolegą Albertem Kołodziejskim Łowczym Krajowym za wsparcie inicjatywy mającej na celu propagowanie strzelectwa parkurowego w Okręgu Ciechanowskim.
Ponadto Zarząd Okręgowy PZŁ w Ciechanowie składa podziękowania za pomoc w organizacji zawodów dla:
Firmy Radex  Sławomir Dębski Ciechanów, ul. Zygmunta Krasińskiego 32 - sklep z bronią,
5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej z Ciechanowa,
Sławomira Lenarcik - Lenarcik Zakład Mięsny,
Bartosza Adamczyk - Firma Nasta Poland,
Pawła Budzyńskiego - Łowiec Polski.
Dziękujemy także Kolegom Sędziom, a w szczególności współorganizatorowi Kol. Waldemarowi Jendrzejewskiemu - Przewodniczącemu Komisji Strzeleckiej ZO PZŁ w Ciechanowie, Kol. Zbigniewowi Jendrzejewskiemu i Wiesławowi Mostowemu oraz wszystkim członkom Kolegium Sędziowskiego, którzy wspierają ZO PZŁ w Ciechanowie podczas każdych zawodów organizowanych na strzelnicy w Chotumiu.

Zgodnie z Terminarzem Centralnych Zawodów Strzeleckich w dniu 28 września 2019r. na strzelnicy myśliwskiej w Chotumiu, w koleżeńskiej atmosferze odbyły się zawody
"O Puchar Północnego Mazowsza". Do współzawodnictwa stanęło 73 zawodników. Program zawodów obejmował pełny wielobój myśliwski, przeprowadzony według prawideł strzelań myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego. 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów.

Wyniki zawodów o Puchar Północnego Mazowsza

Galeria z zawodów o Puchar Północnego Mazowsza

 

Czytaj więcej: Zawody o Puchar Północnego Mazowsza 

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Ciechanowie zapraszają na:

I Zawody w Myśliwskim Strzelectwie Parkurowym o Puchar Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego 

Zawody odbędą się w dniu 6 października 2019 roku na terenie strzelnicy myśliwskiej Okręgu Ciechanowskiego PZŁ
w Chotumiu k. Ciechanowa

Wpisowe w wysokości 100 PLN od zawodnika prosimy przekazać na nasze konto:

BNP Paribas 32 1600 1462 1837 0662 7000 0001

Zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmuje Zarząd Okręgowy PZŁ w Ciechanowie, telefonicznie pod nr tel. (023) 672-22-39, pocztą elektroniczną e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź bezpośrednio przed zawodami w sekretariacie zawodów w godzinach 7:30 - 8:30. 

Liczba uczestników ograniczona!

Informacje organizacyjne:

Rozpoczęcie zawodów o godz. 9:00

1. Strzelamy do 100 rzutek na czterech osiach z pięciu stanowisk.

2. Trajektoria lotu rzutków imituje przebieg zająca (rabbit) oraz lot ptactwa łownego różnych gatunków itp.

3. Rzutki przemieszczają się nad polem ostrzału o wymiarach 25x20 metrów, w odległości od 5 metrów od stanowisk strzeleckich 

Klasy strzeleckie:

1. Diany

2. Kl. Mistrzowska

3. Kl. Powszechna

 4. Kl. "C"

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach. 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Ciechanowie serdecznie zaprasza do udziału w Zawodach w Strzelaniach Myśliwskich o Puchar Północnego Mazowsza,

które odbędą się 28 września 2019 roku na strzelnicy myśliwskiej w Chotumiu k. Ciechanowa.

Wpisowe w wysokości od zawodnika w kwocie 140 zł prosimy przekazać na konto:

BNP Paribas 32 1600 1462 1837 0662 7000 0001

Zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmuje Zarząd Okręgowy PZŁ w Ciechanowie, telefonicznie pod  nr tel. (023) 672-22-39, pocztą elektroniczną  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacje organizacyjne:

Rozpoczęcie zawodów  o godz. 8:30

Wydawanie numerków startowych od godz. 8:00

Otwarcie zawodów o godz. 8:30

Rozpoczęcie strzelań o godz. 9:00 

Celem imprezy jest popularyzacja strzelectwa myśliwskiego, integracja myśliwych i sprawdzenie ich umiejętności strzeleckich.

Zawody mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą członkowie Polskiego Związku Łowieckiego  z ważną legitymacją PZŁ bez względu na posiadaną klasę strzelecką.

Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z „Prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ” i obejmować będą myśliwski wielobój strzelecki składający się z czterech konkurencji śrutowych i dwóch kulowych.

 

Serdecznie zapraszamy

Komunikat w sprawie afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie Okręgu Ciechanowskiego PZŁ

W nawiązaniu do poprzednich komunikatów i szkoleń z zakresu zwalczania ASF i bioasekuracji przypominam
o obowiązkach w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji podczas polowania, w tym o konieczności ścisłego stosowania zasad związanych z odkażaniem używanego sprzętu, w tym pojazdów oraz osobistego wyposażenia w tym odzieży, celem nie dopuszczenia do dalszego rozwoju wirusa łowiskach na terenie Okręgu Ciechanowskiego PZŁ.
Jednocześnie przypominam o konieczności organizacji akcji poszukiwania padłych dzików (w ścisłej współpracy z właściwym Powiatowym Lekarzem Weterynarii) celem bieżącego usuwania materiału będącego nośnikiem wirusa ASF ze środowiska.

               Uprzejmie proszę o niezwykle poważne potraktowanie problematyki bioasekuracji w Kołach Łowieckich dzierżawiących obwody na terenie Okręgu Ciechanowskiego, gdyż sezon wysokich temperatur sprzyja dynamicznemu i skokowemu rozwojowi wirusa w środowisku.

               Za właściwą realizację wytycznych i zaleceń w zakresie bioasekuracji i przestrzegania procedury zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) są odpowiedzialni wszyscy Myśliwi, natomiast w Kołach Łowieckich dodatkowo proszę Koleżanki/Kolegów Prezesów i Łowczych Kół Łowieckich dzierżawiących obwody na terenie Okręgu Ciechanowskiego o wzmożony nadzór nad przestrzeganiem zasad bioasekuracji w łowisku.

W załączeniu wykaz środków rekomendowanych przez PIW, które należy używać do bioasekuracji w łowisku.

Wykaz środków biobójczych ASF

 

                                                                                                       Łowczy Okręgowy

                                                                                                        Krzysztof Ogroński